De Maandplanner module! Bekijk onze bondige uitlegvideo van deze nieuwe handige digitale tool, beschikbaar als smartphone app en web app. Hiermee laat je aan collega's zien op welke dagen je thuis, op kantoor of elders werkt en declareer je tegelijk je onkosten. Je manager controleert, accordeert...

Wederom een compacte Nederlandstalige samenvatting van het wedstrijdverslag. Onder de 10 winnende intranetteams dit jaar geen nutsbedrijf, maar wel een multinational die maar liefst voor de vierde keer op de lijst prijkt. Lees verder over hun geheim en over interessante trends en best practice. ...

We ontwikkelen al sinds 1997 software in opdracht van organisaties van klein tot groot voor diverse apparaten en op diverse operating systems. Onze ervaren ontwikkelaars zijn gewend aan werken op afstand en staan klaar om bij te springen in uw lopende of nieuwe softwareprojecten. Speciaal in...

Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

Slimmer Organiseren - voorbij Het Nieuwe Werken

Slimmer Organiseren - voorbij Het Nieuwe Werken
i-Concept is een van de initiatiefnemers achter SlimmerOrganiseren.com, een netwerkgroep die uitdagingen en oplossingen voor de flexibiliserende arbeidsmarkt en moderne communicatiemiddelen behandelt. Kennisuitwisseling vindt plaats via de site en workshops en gaat verder dan enkel techniek. De focus ligt op de nieuwe ICT wensen en op flexibelere sourcing door organisaties.

i-Concept is een van de initiatiefnemers achter SlimmerOrganiseren.com, een netwerkgroep die uitdagingen en oplossingen voor de flexibiliserende
arbeidsmarkt en moderne communicatiemiddelen behandelt. Kennisuitwisseling vindt plaats via de website en gratis workshops en gaat verder dan pure technische aspecten. De focus ligt op de nieuwe informatie- en communicatiewensen door de veranderende arbeidsmarkt en flexibelere “sourcing” door organisaties. Neem contact op via www.slimmerorganiseren.com voor meer info.

De mensen achtern Slimmer Organiseren zien technologie als een middel en geen doel op zich. De workshops worden op verzoek op locatie georganiseerd. Door de mogelijke kleinschaligheid, circa 15 deelnemers per workshop, is het mogelijk om op inviduele vragen en situaties in te gaan. 

Het Nieuwe Werken (HNW) wordt door velen gedefinieerd als plaats- en tijdonafhankelijk werken. Telewerken bestaat al ruim 20 jaar, sinds de dagen van Bulletin Board Systems, datacommunicatie en VPN en is dus niet meer zo nieuw.

Wel nieuw zijn een flexibiliserende arbeidsmarkt, globalisering, vergrijzing en individualisme/fragmentatie.
Werken voor meerdere werkgevers (soms gelijktijdig), jobhoppen, zelf opdrachtgevers zoeken en zelf bepalen van een carrièrepad zijn gemeengoed.

Steeds meer mensen voelen zich hiertoe aangetrokken en organisaties worden ook meer "bemensd , " met flexwerkers, interimmers, ZZP-ers, etc.
Vooral deze medewerkers willen werken volgens HNW. Technologie moet die nieuwe werksituatie wel gaan ondersteunen en de directie moet leren omgaan met deze nieuwe diverse arbeidsrelaties.
Laten ze deze medewerkers uit de flexibele schil toe tot intranet en kennisbank en worden ze gelijkgesteld aan "de vaste medewerkers"?
Vaak gebruikt men juridische en fiscale argumenten zoals geheimhoudingsverklaring en VAR om dit niet te doen.

Dat is natuurlijk vechten tegen de bierkaai, want de ontwikkeling is niet te stuiten.
Deze directies zouden het juist als kans kunnen beschouwen en de gelegenheid moeten aanpakken om hun organisaties op dit punt te moderniseren.

Ga naar www.slimmerorganiseren.com voor meer informatie, klik hier voor het workshop aanmeldformulier of bel ons op 010-4139444.

Meer info over dit onderwerp ontvangen of downloaden

De velden met een * zijn verplicht

Zoek op trefwoord