Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en...

Bedrijven hebben nog steeds te maken met de transities die ze moesten doorvoeren rondom werken op afstand. Voortbouwen op effectief identiteitsbeheer is een goed begin, maar welke andere problemen komen er vervolgens op de proppen? Hoe gaan bedrijven hun processen ontwerpen en inrichten voor ...

In het bedrijfsleven geldt Office 365 al een tijdje als de facto-standaard voor e-mail en tekstverwerking en daarmee is ook Sharepoint Online niet meer weg te denken als platform voor collectief documentbeheer. Alle voordelen ten spijt, Sharepoint is voor interne communicatie niet ideaal. Dat ...

Case: Onderwijsportal met rapportenbeheer 

Begin september vroeg het Haagse ROC Mondriaan aan i-Concept om een studentenportaal voor de afdeling Mens en Maatschappij op te zetten. Eind september werd de portal in Mondriaan huisstijl bedrijfsklaar opgeleverd, inclusief de uit Magister geïmporteerde studenten-, docenten- en klassengegevens. Naast kwaliteitsverhoging zet het ROC hiermee hoog in op significante tijds- en kostenbesparing.

Bovenstaande doelstellingen worden nagestreefd met handige en slimme webapplicaties binnen de portal. Zo zullen deelnemers nu de examenherkansingen enkel nog via digitale formulieren kunnen aanvragen, waarmee niet alleen tijd en papier wordt bespaard, maar ook de kans op fouten en fraude wordt verkleind.

De ingebouwde communicatievoorzieningen via e-mail en SMS bieden de docenten mogelijkheden om snel en doeltreffend de juiste studenten van informatie te voorzien. Dit varieert van structurele planningsinformatie via online roosters en jaarlijnen tot ad hoc SMS-jes over lesuitval.  

Mondriaan koos bewust voor een full service aanpak. i-Concept ontwikkelde de portal en verzorgt hosting, backup en support op basis van een Service Level Agreement.
Het allerbelangrijkste is het meedenken en -werken aan webapplicaties die de efficiency nog verder bevorderen.

Resultaatbeheer met management rapportage 

Al vijf jaar maken duizenden studenten van ROC Mondriaan gebruik van PortalCMS om gedurende het schooljaar hun voortgangs- en examenrapport in te kunnen zien. Om de docenten en onderwijsmanagers meer inzicht te bieden, werden onlangs nieuwe functies toegevoegd.  

Gedurende het jaar zijn honderden docenten in de weer om duizenden rapporten bij te werken. Aangezien er bij sommige rapporten tot wel  100 criteria moeten worden ingevuld, heerste er onder de docenten bij de invoer van scores wel eens onduidelijkheid over de status per vak, per klas en per student. 

Door het toevoegen van logging functies is nu te zien welke docent op welk moment aan welke score heeft gewerkt. 

Ook is er extra managementrapportage toegevoegd. Hierdoor is het mogelijk voor de onderwijsmanager om te zien hoeveel van de scores zijn ingevuld. Dit kan door middel van een uitklapmenu met verschillende niveaus onder rapport, klas en vak. Hierin is een percentage te zien dat aangeeft hoeveel cijfers er zijn ingevuld. Ook is er een lijst met studentnamen die laat zien welke studenten nog een score voor de betreffende criteria van het vak moeten krijgen.

Het eindresultaat is direct online beschikbaar in een PDF-bestand, voor studenten en ouders of verzorgers. De docent kan de rapporten per klas afdrukken en ter ondertekening uitreiken aan de studenten. 

Deze resultaatbeheertoepassing is gebouwd als maatwerkmodule binnen het PortalCMS raamwerk en blinkt uit door flexibiliteit en schaalbaarheid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze resultaatbeheertoepassing. Of wilt u weten hoe eenvoudig deze binnen uw MBO instelling kan worden ingezet?

Neem contact met ons op en stel je vraag!

Lees ook

Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg...
In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra...
De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf...
Bedrijven hebben nog steeds te maken met de transities die ze moesten doorvoeren rondom werken op afstand. Voortbouwen op effectief identiteitsbeheer is een goed begin, maar welke andere problemen komen er vervolgens op de...
Ook bij corona blijkt dat elk nadeel zijn voordeel heeft. De zelfgeleerde lessen om onze economie in leven te houden zullen ook na corona waardevol blijken. Bijgaand een top-10 van de verwachtingen over wat er blijft als alle...

Zoek op trefwoord