De incidentenregistratie module! Bekijk onze bondige uitlegvideo van deze nieuwe handige digitale tool, beschikbaar als smartphone app en web app. Deze module helpt professionals op de werkvloer van bijvoorbeeld productiebedrijven en zorginstellingen om op een snelle en efficiënte manier ...

Hoe kies je een optimale naam voor je team, social intranet of medewerker app? Met deze tips en lijstjes ben je daar zo uit.

Wederom een compacte Nederlandstalige samenvatting van het wedstrijdverslag. Onder de 10 winnende intranetteams dit jaar geen nutsbedrijf, maar wel een multinational die maar liefst voor de vierde keer op de lijst prijkt. Lees verder over hun geheim en over interessante trends en best practice. ...

We ontwikkelen al sinds 1997 software in opdracht van organisaties van klein tot groot voor diverse apparaten en op diverse operating systems. Onze ervaren ontwikkelaars zijn gewend aan werken op afstand en staan klaar om bij te springen in uw lopende of nieuwe softwareprojecten. Speciaal in...

Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

E-learning: Plaats- en tijdonafhankelijk leren via desktop, tablet of smartphone

Sind 1997 werkt i-Concept als e-learning specialist voor innovatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en zelfstandig opererende overheidsafdelingen. Onderscheidend is de 'bottom-up' aanpak waarbij in nauwe samenwerking met de betreffend afdelingen de al aanwezige kennis en content wordt gebruikt met het doel om meetbare resultaten en efficiency verbeteringen te behalen op de werkvloer. Tot het vaste instrumentarium behoort het meertalige low-code platform PortalCMS met de aanwezige kennisbank en e-learning modules.

Inhoud, didactiek en techniek

i-Concept verzorgt het complete traject, van contentcreatie tot eindtoetsen met maatwerk certificaten. Zeker de bedrijfsopleiders die de eerste e-learning stappen willen zetten zonder gelijk grote investeringen te moeten doen, zullen zeer tevreden zijn met de pragmatische resultaatgerichte aanpak van i-Concept.

Schakel ons in voor:

  • de inrichting en implementatie van de e-learning omgeving binnen de organisaties inclusief toepassing van de gewenste huisstijl;
  • de gebruikersimport of koppeling met bestaande gebruikersadministraties via API's;
  • de begeleiding bij het het maken van digitaal cursusmateriaal en het aanleggen van een e-learning bibliotheek met veelgevraagde leereenheden;
  • de koppeling van de cursist aan de leerpaden inclusief de calculatie en presentatie van de toetsresultaten. 


Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van de meest moderne e-learning tools en technologie.

Lees het artikel "Effective E-learning by Collaborative Authoring" en verzoek om een online rondleiding door een simulatie-omgeving.

 

Lees ook

Distance learning via radio en later internet kenden we eigenlijk alleen uit dunbevolkte gebieden in Australië en Canada en door de Nederlandse wereldschool. De Corona-crisis dwingt nu bijna alle Nederlandse middelbare ...
Met een eigen app voor cursussen en trainingen kunnen werkgevers op efficiënte, effectieve en leuke manier voldoen aan de scholingsplicht die geldt voor alle Nederlandse werkgevers sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid...

Zoek op trefwoord