Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en...

Bedrijven hebben nog steeds te maken met de transities die ze moesten doorvoeren rondom werken op afstand. Voortbouwen op effectief identiteitsbeheer is een goed begin, maar welke andere problemen komen er vervolgens op de proppen? Hoe gaan bedrijven hun processen ontwerpen en inrichten voor ...

In het bedrijfsleven geldt Office 365 al een tijdje als de facto-standaard voor e-mail en tekstverwerking en daarmee is ook Sharepoint Online niet meer weg te denken als platform voor collectief documentbeheer. Alle voordelen ten spijt, Sharepoint is voor interne communicatie niet ideaal. Dat ...

Corporate weblog relevant instrument

Corporate weblog relevant instrument
Concreet beleid voor het monitoren en zelf inzetten van weblogs ontbreekt bij de meeste organisaties. Dat blijkt uit onderzoek onder communicatiemanagers. Hoewel het belang van weblogs zeker wordt gezien, denkt een minderheid van de managers dat blogs in de toekomst net zo belangrijk of zelfs belangrijker kunnen worden dan traditionele media.

Concreet beleid voor het monitoren en zelf inzetten van weblogs ontbreekt bij de meeste organisaties. Dat blijkt uit onderzoek onder communicatiemanagers. Hoewel het belang van weblogs zeker wordt gezien, denkt een minderheid van de managers dat blogs in de toekomst net zo belangrijk of zelfs belangrijker kunnen worden dan traditionele media.
De kennis onder communicatiemanagers over de bloggingwereld is nog relatief laag. “Er zijn grote verschillen te zien in de denkbeelden over de aantallen blogs in de wereld en over de afzenders en herkomst van blogs,” schrijven de onderzoekers.

Aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door p.r.-bureau Porter Novelli, hebben 50 communicatiemanagers actief deelgenomen. Het bureau is niet geheel belangeloos overigens, omdat het inzetten van weblogs een uitbreiding van p.r.-activiteiten is, en dus ‘nieuwe business’ betekent.

Uit onderzoek onder 425 marketeers van Interview-NSS onder marketeers waar Emerce twee weken geleden over schreef, blijkt dat zo’n 12 procent van de Nederlandse organisaties gebruik maakt van weblogs. Iets minder dan de helft van de marketeers denkt dat de aandacht voor weblogs als marketinginstrument overdreven is, schreven de Interview-NSS-onderzoekers.

De door Interview-NSS ondervraagde marketeers zijn blijkbaar sceptischer er over weblogs dan de 50 communicatiemanagers die deelnamen aan het Porter Novelli onderzoek. Slechts een minderheid van de ondervraagden geeft aan dat het belang van weblogs wordt onderschat, staat in de rapportage van Porter Novelli. De onderzoeksconclusie dat ‘een minderheid denkt dat blogs in de toekomst net zo belangrijk of zelfs belangrijker kunnen worden dan traditionele media’ sluit echter wel weer aan bij de bevindingen van het Interview-NSS onderzoek. De verschillende resultaten zijn waarschijnlijk toe te schrijven aan een andere vraagstelling.

Opvallend is dat de helft van de ondervraagde communicatiemanagers denkt dat bloggers een grote crisis kunnen veroorzaken voor hun organisatie. “Bijna iedereen is ook van mening dat ontwikkelingen met blogs een potentiële invloed hebben op hun organisatie,” schrijven de onderzoekers. De managers baseren hun angst voor webloggers niet ‘op lucht’: bijna de helft van de ondervraagden heeft voorbeelden van ‘weblogschade’ gezien in de eigen organisatie of bij die van anderen.

Het hebben van een corporate blog wordt door vrijwel alle communicatie-experts als nuttig ervaren, schrijven de onderzoekers. Een meerderheid geeft aan dat het noodzakelijk is dat hun organisatie de weblogs regelmatig monitort om te weten hoe er over hen wordt gepraat in de blogwereld. Meer dan de helft van de managers zegt op dit moment nog niet nauwlettend te monitoren en te weten waarop actie te ondernemen. Bron: Emerce 25 september 2006 - Door Remco Tomesen

Meer info over dit onderwerp ontvangen of downloaden

De velden met een * zijn verplicht

Zoek op trefwoord