Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en...

Bedrijven hebben nog steeds te maken met de transities die ze moesten doorvoeren rondom werken op afstand. Voortbouwen op effectief identiteitsbeheer is een goed begin, maar welke andere problemen komen er vervolgens op de proppen? Hoe gaan bedrijven hun processen ontwerpen en inrichten voor ...

In het bedrijfsleven geldt Office 365 al een tijdje als de facto-standaard voor e-mail en tekstverwerking en daarmee is ook Sharepoint Online niet meer weg te denken als platform voor collectief documentbeheer. Alle voordelen ten spijt, Sharepoint is voor interne communicatie niet ideaal. Dat ...

Intranet en portal snel terugverdiend

Intranet en portal snel terugverdiend
Corporate portals en intranets ondersteunen bedrijfsprocessen, versterken kennisborging en helpen de corporate identity uit te dragen. Helaas halen corporate portals vaak de agenda van het management team niet door hardnekkige misvattingen over terugverdientijd en doorlooptijd. Een gemiste kans, zeker wanneer u zich bedenkt dat zowel terugverdientijd als doorlooptijd steeds zekerder en korter worden. Bijgaand een rekenvoorbeeld ter illustratie.


Opbouw kosten en doorlooptijd

De opbouw van de eenmalige en periodieke kosten van een gemiddeld corporate portal project is redelijk recht toe recht aan.

Eenmalige kosten   Periodieke kosten
Installatie, configuratie en opzet   Applicatie huur en licenties
Ontwerp en grafische werkzaamheden   Onderhoud
Ontwikkelwerkzaamheden en bouw templates   Support (optioneel)
Overleg, planning, advies en ondersteuning  

 


Afhankelijk van de complexiteit, inzet van interne resources en de toegepaste ontwikkelmethodiek varieert de doorlooptijd van 2 weken tot 2 maanden. Dat was in het verleden wel eens anders, waarbij doorlooptijden van een jaar geen uitzondering waren. 

Kosten nader uitgewerkt

Onderstaand treft u een eenvoudig rekenvoorbeeld aan voor een organisatie met 200 medewerkers. In de berekening gaan we uit van 228 werkdagen per jaar en een gemiddelde kostprijs van € 15 per uur voor eigen medewerkers. 

Het geeft een voorzichtige schatting van de kostenbesparingen die haalbaar zijn in het eerste jaar.
Investeren in een corporate portal levert een rendement van maar liefst 284% op in het eerste jaar en explosief toenemend in de jaren daarna.

De moeite waard

Bovenstaand overzicht is slechts een rekenvoorbeeld. Echter, deze rekenoefening is zonder veel fantasie voor elke organisatie te doen en zeker de moeite waard. Ongetwijfeld zal ook dan blijken dat kleine tijdsbesparingen in dagelijkse handelingen voor medewerkers tot enorme kostenbesparingen zullen leiden. In de regel kan een corporate portal al binnen 6 maanden terugverdiend zijn. 

Interesse in de mogelijkheden voor uw organisatie om een eigen corporate portal te realiseren en kosten te besparen?

Neem dan contact op en laat u adviseren.

Lees hier meer over de terugverdientijd van intranets en corporate portals en bekijk checklists en veelgemaakte fouten. 

Meer info over dit onderwerp ontvangen of downloaden

De velden met een * zijn verplicht

Zoek op trefwoord