Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). Verstoringen bij leveranciers, veranderend klantgedrag en...

Bedrijven hebben nog steeds te maken met de transities die ze moesten doorvoeren rondom werken op afstand. Voortbouwen op effectief identiteitsbeheer is een goed begin, maar welke andere problemen komen er vervolgens op de proppen? Hoe gaan bedrijven hun processen ontwerpen en inrichten voor ...

In het bedrijfsleven geldt Office 365 al een tijdje als de facto-standaard voor e-mail en tekstverwerking en daarmee is ook Sharepoint Online niet meer weg te denken als platform voor collectief documentbeheer. Alle voordelen ten spijt, Sharepoint is voor interne communicatie niet ideaal. Dat ...

Intranet vergt mindshift

Intranet vergt mindshift
Alles verandert in rap tempo. Verandering is de constante en beweeglijkheid een vereiste vandaag de dag. Dit vraagt om vernieuwend denken, zowel binnen de onderneming, als naar buiten toe. Is dat echt nieuw? Sinds mensenheugenis daagt nieuwe technologie ons uit tot een mindshift, ofwel bepaalde zaken op een nieuwe manier gaan zien en begrijpen.

Dat gold voor het wiel, de stoommachine, electriciteit, en zeker voor het internet. Ik herinner me dat ik begin jaren '90 mijn persoonlijke besturingssysteem echt even moest herstarten om het concept e-mail te leren begrijpen.

Ook het intranet vergt een mindshift van de organisatie die het gebruikt. Twaalf jaar geleden leerde men intranet begrijpen als een interne bedrijfswebsite, waarin het kwaliteitshandboek, een paar adreslijsten en interne nieuwtjes werden gepubliceerd. Vanwege de gebrekkige structuur werd het vaak als een omgevallen boekenkast beschouwd. Het huidige professionele intranet is dat station allang gepasseerd en geëvolueerd tot het hart van de informatie - en communicatievoorziening. Het intranet fungeert als bakermat en verdeelcentrum van bedrijfsapplicaties zoals voorraadbeheer, onkostendeclaraties, postregistratie, facturering, faxontvangst en -verzending. Technologisch is bijna alles mogelijk. Succes of falen van een intranet hangt daardoor nauwer samen met het begeleiden van die mindshift dan met die technische aspecten. Dat vergt het uiterste van het projectteam dat het intranet implementeert. Deze teamleden hebben nogal eens de neiging om te zuchten als er weer eens een vraag wordt gesteld. Zoals de verkoper van mobieltjes ongeduldig wordt als je per ongeluk een vraag blijkt te hebben herhaald. 

Bij i-Concept hebben we inmiddels 8 jaar ervaring met het implementeren van intranet, CRM, CMS en e-learning. Het realiseren van die noodzakelijke mindshift is ingebakken in de projectaanpak en komt tot uitdrukking in de vuistregels visualiseer in de pilotfaseconcretiseer financiële voordelen in ROI en TCO calculaties en maak indirecte voordelen inzichtelijk. Lees meer over deze aanpak op onze onlangs vernieuwde website www.i-concept.nl. Het aanbod aan opleidingsinstituten doen we trouwens ook graag gestand aan niet-opleiders. Wellicht een mooie start van de mindshift.

Meer info over dit onderwerp ontvangen of downloaden

De velden met een * zijn verplicht

Zoek op trefwoord