De Maandplanner module! Bekijk onze bondige uitlegvideo van deze nieuwe handige digitale tool, beschikbaar als smartphone app en web app. Hiermee laat je aan collega's zien op welke dagen je thuis, op kantoor of elders werkt en declareer je tegelijk je onkosten. Je manager controleert, accordeert...

Wederom een compacte Nederlandstalige samenvatting van het wedstrijdverslag. Onder de 10 winnende intranetteams dit jaar geen nutsbedrijf, maar wel een multinational die maar liefst voor de vierde keer op de lijst prijkt. Lees verder over hun geheim en over interessante trends en best practice. ...

We ontwikkelen al sinds 1997 software in opdracht van organisaties van klein tot groot voor diverse apparaten en op diverse operating systems. Onze ervaren ontwikkelaars zijn gewend aan werken op afstand en staan klaar om bij te springen in uw lopende of nieuwe softwareprojecten. Speciaal in...

Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is...

i-Concept bestaat 25 jaar! In een kwart eeuw werkten we aan honderden digitaliseringsprojecten voor 100.000+ gebruikers. Met deze top 25 in willekeurige volgorde bedanken we al onze klanten voor het vertrouwen vanaf 1997 tot nu.

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

17 tips voor managers van thuiswerkers

17 tips voor managers van thuiswerkers
Door een venijnig virus is thuiswerken dit jaar wereldwijd de norm geworden. Tijdens de eerste golf zagen we de snelle adoptie van generieke digitale communicatietools. Met de tweede golf kwam het besef dat we een transitie doorgaan waarbij de nine-to-five kantoormentaliteit plaats moet maken voor persoonlijke verantwoordelijkheid voor productiviteit. Managers die deze 17 tips ter harte nemen, plukken tijdens en na deze crisis de vruchten.

Toon leiderschap en lever persoonlijk maatwerk

1. Laat als management zien dat er ondubbelzinnig wordt ingezet op thuiswerken zonder twijfels of uitzonderingen.

2. Benoem een digitale werkplekmanager waar alle thuiswerkers bij terecht kunnen voor hulp en ondersteuning.

3. Geef extra aandacht aan die collega’s die het extra moeilijk hebben met werken op afstand.

4. Overweeg een buddy-systeem voor collega’s die zich sociaal geïsoleerd voelen. Collega’s die bij elkaar in de buurt wonen, kunnen dan af en toe in levenden lijve afspreken.

5. Hanteer één of meer vaste contactmomenten per dag met de collega’s waar je het meeste mee werkt.

6. Maak voor iedereen inzichtelijk wie waar mee bezig is, bijvoorbeeld door taaklijsten bij te houden.


Gebruik communicatietools zonder te forceren

7. Geef bij online vergaderen met bijvoorbeeld Teams of Zoom prioriteit aan goede audio. Elkaar zien is een nice to have maar elkaar goed verstaan is een must.

8. Bij online vergaderen biedt het gebruik van video weliswaar bewezen toegevoegde waarde, maar respecteer de collega die de camera bewust niet inschakelt.

9. Start en beëindig alle online vergaderingen op de afgesproken tijd. Stiptheid is belangrijk.


Omarm 'het nieuwe productiviteitsdenken'

10. De moderne medewerker beoordeel je op de persoonlijke productiviteit, niet meer op de zichtbaarheid tijdens kantoortijden. Vertrouw erop dat iedereen zijn best doet. Als de productiviteit afneemt, wacht dan niet te lang en maak het bespreekbaar.

11. De thuiswerker die de nine-to-five kantoormentaliteit al heeft verruild voor een verantwoordelijk persoonlijk productiviteitsdenken zal minder woonwerkverkeerstress ervaren en meer privé geluksmomenten beleven zonder schuldgevoel. Gelukkige collega's zorgen voor een goede sfeer en een succesvolle organisatie.

12. Laat medewerkers hun tijd zo veel mogelijk zelf flexibel indelen. De dankbaarheid voor de geboden kansen om bijvoorbeeld snel even kinderen van school te halen of tussendoor een half uur in de zon te wandelen, betalen zich dubbel en dwars terug in loyaliteit en werkprestaties.

13. Benader sceptici met realistisch optimisme: als afstandswerker kan je overal en altijd werken en ben je niet beperkt tot de kantoorlocatie en -tijden. De persoonlijke productiviteit hangt meer af van de persoonlijke professionele instelling dan van de persoonlijke werklocatie.


Benut dit momentum om de organisatie toekomstklaar te maken

14. Voor velen is thuiswerken op dit moment verplicht huiswerk, maar de toekomstverwachting is dat werken op afstand zal evolueren naar werken waar en wanneer je maar wilt. Benut dit momentum en laat medewerkers weten dat thuiswerk ook na deze crisis mogelijk blijft met meer flexibiliteit in werktijden.

15. Deze nieuwe flexibiliteit versterkt de veerkracht van de organisatie die ook na de Coronacrisis nodig zal zijn bij andere mogelijke crisissituaties. Met gedistribueerde werkplekken is er minder kans op en schade bij downtime van één thuiswerker in vergelijking met een kantoorlocatie die down gaat.

16. Beperk het zakelijke reizen tot een minimum. Dit is essentieel vanuit ecologisch oogpunt en het bespaart de organisatie geld.

17. Werken op afstand is een mondiale trend die in gang is gezet door een venijnig virus, maar vanuit milieuperspectief noodzakelijk is voor de toekomst. Benut deze periode om jezelf te verbeteren en tegelijkertijd je organisatie en de wereld om je heen.

link

Meer info over dit onderwerp ontvangen of downloaden

De velden met een * zijn verplicht

Lees ook

Wederom een compacte Nederlandstalige samenvatting van het wedstrijdverslag. Onder de 10 winnende intranetteams dit jaar geen nutsbedrijf, maar wel een multinational die maar liefst voor de vierde keer op de lijst prijkt. Lees...
We ontwikkelen al sinds 1997 software in opdracht van organisaties van klein tot groot voor diverse apparaten en op diverse operating systems. Onze ervaren ontwikkelaars zijn gewend aan werken op afstand en staan klaar om bij te...
Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg...
In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra...
De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf...

Zoek op trefwoord