Winnende intranets ondersteunen medewerkers bij hybride werken, bevorderen persoonlijke groei en ontwikkeling, zetten AI effectief in en bieden directe aanvullende digitalisering apps aan, dus zonder intranet te hoeven verlaten. Lees hier de compacte Nederlandstalige samenvatting van het...

Hoe kies je een optimale naam voor je team, social intranet of medewerker app? Met deze tips en lijstjes ben je daar zo uit.

Ook bij een optimale bedrijfsvoering blijft er altijd wel wat te wensen. Welke functionaliteit wens jij op de smartphone app voor jouw organisatie? Een mogelijkheid om een auto, werkplek of vergaderruimte te reserveren? Een e-learning of kennisquiz? Een formulier om een nieuwe collega of klant aan...

De incidentenregistratie module! Bekijk onze bondige uitlegvideo van deze nieuwe handige digitalisering app, beschikbaar als smartphone app en web app. Deze app helpt professionals op de werkvloer van bijvoorbeeld productiebedrijven en zorginstellingen om op een snelle en efficiƫnte manier...

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra gouden tip om je portal te lanceren voor slechts 650 Euro per jaar.

We ontwikkelen al sinds 1997 software in opdracht van organisaties van klein tot groot voor diverse apparaten en op diverse operating systems. Onze ervaren ontwikkelaars zijn gewend aan werken op afstand en staan klaar om bij te springen in uw lopende of nieuwe softwareprojecten. Speciaal in...

5 tips voor een optimale thuiswerkervaring

5 tips voor een optimale thuiswerkervaring
Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg onderzoeken die minder optimistisch zijn. Wat buiten elke discussie staat is dat de pandemie een enorme impact heeft op het dagelijks leven van alle werknemers. Op welke manier dat is, verschilt voor iedereen. Nu het besef indaalt dat Corona deel blijft uitmaken van ons dagelijks leven, is het belangrijk dat leidinggevenden meer op individueel niveau gaan kijken naar de behoeften van hun thuiswerkende werknemers.

Hoe zorg je ervoor dat je werknemers ook thuis op een goede, gezonde en effectieve manier kunnen werken? Hierbij 5 tips voor een optimale ervaring op de thuiswerkplek.


Thuiswerktip 1

1. Luister naar je collega’s

Vanaf maart 2020 veranderde er heel veel in korte tijd. Over het algemeen zijn medewerkers tevreden met hoe hun leidinggevenden dit hebben opgepakt. Dit heeft ook geleid tot meer vertrouwen. Bouw daar de komende tijd verder op voort door goed te blijven communiceren met elkaar. Luister naar behoeften, neem iedereen mee bij veranderingen en communiceer hoe je daar in de toekomst verder mee wilt.

Goede communicatielijnen zijn met remote werken belangrijker dan ooit: je komt elkaar niet vanzelf tegen. Het is dus belangrijk hier alert op te blijven en contact te houden met elke collega. Het plannen van vaste momenten kan hierbij helpen. Maar spontaan bellen kan ook juist zorgen voor open communicatielijnen.


Thuiswerktip 2

2. Welzijn van je collega's

Dat het welzijn van je collega's belangrijk is voor hun werkprestaties hebben de afgelopen maanden weer goed duidelijk gemaakt. Wanneer een crisis weer op zijn retour gaat, is het dus belangrijk die focus vast te houden. Welzijn bestaat niet alleen uit een veilige werkomgeving. Denk ook aan aspecten als:

  • Het gevoel gehoord en begrepen te worden
  • Het gevoel nuttig werk te leveren
  • Het gevoel ergens bij te horen


Ook hierin is communicatie van groot belang. Als je jezelf openstelt, zullen medewerkers eerder geneigd zijn dit ook te doen. Zo laat je ook zien dat je geïnteresseerd bent in wat er speelt bij de ander. Daarbij kunnen teams veel betekenen voor de betrokkenheid bij het werk en bij de organisatie. Zorg er in online vergaderingen voor dat iedereen in het team zijn of haar input kan geven. En organiseer ook eens leuke activiteiten om de onderlinge relaties te versterken.

Hoe laat je medewerkers zien dat ze nuttig werk leveren? Duidelijke doelen benoemen kunnen hierin helpen. Benadruk expliciet langs welk pad die doelen worden behaald en benoem de rol van de betreffende collega. Zo werk je met zijn allen naar de doelen toe. Een andere manier om de zin van het werk te benadrukken, is het delen van verhalen. Persoonlijke verhalen en beelden kunnen op een krachtige manier tonen wat een team heeft bereikt.


Thuiswerktip 3

3. Ga voor maatwerk

Dat verschillende mensen verschillende behoeften hebben is een open deur. Maar er zijn wel bepaalde trends te onderscheiden tussen groepen medewerkers. Zo hebben vrouwen vaker moeite met het vinden van een juiste work-life balance dan mannen. Ook is er een relatie tussen efficiëntie en flexibiliteit en voldoening en tevredenheid over het werk. Je kunt dus eerst in je organisatie kijken welke groepen je kunt onderscheiden. Kijk vervolgens tegen welke problemen zij aanlopen. Data gedreven analyses en werknemersonderzoeken kunnen hierbij helpen.


Thuiswerktip 5

4. Breng kennis zoveel mogelijk digitaal samen

Kennis management en communicatie zijn inmiddels cruciaal in elke organisatie. In het tijdperk van gecombineerd thuiswerken en werken op kantooor (hybride werken) is het essentieel dat relevante informatie toegankelijk wordt gemaakt via een betrouwbare digitale omgeving. Technisch is er veel mogelijk, maar er is extra aandacht nodig om belemmeringen weg te nemen. Digitale communicatietools kunnen hierbij helpen. Sla bestaande kennis efficiënt op en voorkom onnodige communicatieruis. Zorg dat de digitale informatie snel en intuïtief doorzoekbaar wordt. Stimuleer en beloon medewerkers die kennis en ervaring digitaal delen. Met deze maatregelen vergroot je de slagkracht en het innovatievermogen van je organisatie.


Thuiswerktip 5

5. Digitalisering voor creativiteit

Last but not least: Benut alle mogelijkheden om creativiteit te stimuleren. Samenwerken, vergaderen, borrelen en persoonlijke ontwikkeling kunnen goed online geregeld worden. Maar dan moeten de systemen waarin werknemers werken hier wel op ingericht zijn. Let hierbij niet alleen op de effectiviteit bezien vanuit productiviteit. Goede chatfuncties, e-learnings, cursussen en webinars kunnen de betrokkenheid en creativiteit van je werknemers ook stimuleren.

Met deze overkoepelende aanpak kun je veelvoorkomende knelpunten vaak al vroegtijdig identificeren en oplossen. Maar zeker wanneer je je medewerkers niet elk dag ziet, blijft een persoonlijke aanpak ook uiterst belangrijk. Communiceer naar alle collega's dat er ruimte is om specifieke behoeften te bespreken. Of dat nu gaat over het werk zelf, over de gezondheid of over het vinden van de juiste work-life balance.

Meer info over dit onderwerp ontvangen of downloaden

De velden met een * zijn verplicht

Lees ook

In dit artikel leggen we uit wat een selfservice portal voor klanten inhoudt en waarom er op dit moment veel vraag naar is. Daarbij krijg je 5 tips voor het implementeren van een customer self-service strategie en een extra...
We ontwikkelen al sinds 1997 software in opdracht van organisaties van klein tot groot voor diverse apparaten en op diverse operating systems. Onze ervaren ontwikkelaars zijn gewend aan werken op afstand en staan klaar om bij te...
Veel werknemers bevalt het thuiswerken verrassend goed. Ze voelen zich vaak gezonder door de ontstane flexibiliteit en gek genoeg ook meer betrokken bij de organisatie. Naast al deze positieve geluiden zijn er ook genoeg...
De meeste bedrijven waar hybride kan worden gewerkt verwachten deze mengvorm van thuis en op locatie werken te blijven gebruiken. Binnen het grootbedrijf verwachten ondernemers dit vaker dan binnen het midden- en kleinbedrijf...
Bedrijven hebben nog steeds te maken met de transities die ze moesten doorvoeren rondom werken op afstand. Voortbouwen op effectief identiteitsbeheer is een goed begin, maar welke andere problemen komen er vervolgens op de...

Zoek op trefwoord